Dự Án Bảo Vệ Trẻ Em & Thanh Thiếu Niên Khỏi Nguy Cơ Bị Xâm Hại Tình Dục Qua Môi Trường Mạng

AN TOÀN TRÊN MẠNG - RINH VẠN QUÀ XINH

- Nhớ hoàn thành hết cả 4 phần thi các em nhé. Ở mỗi câu, em cần chọn câu trả lời xong thì mới bấm vào câu tiếp theo, vì nếu không chọn câu trả lời, em sẽ không thể quay lại câu đó được - Mỗi 1 câu trả lời đúng được tính 1 điểm, nếu em đạt từ 25 điểm trở lên thì em là người chiến thắng cuộc thi này (điểm tối đa 40 điểm).

Làm bài ngay

HIỂU VỀ INTERNET

Bài học giúp các em nhận diện được những đặc tính của internet, những lợi ích và rủi ro khi em sử dụng internet; từ đó áp dụng để sử dụng internet an toàn, thông minh như một công dân...

bắt đầu

SỬ DỤNG INTERNET THÔNG MINH, AN TOÀN

Bài học nhằm hướng dẫn các em cách sử dụng internet thông minh an toàn như: Chơi game đủ, game đúng cách; like, share có văn hóa và an toàn; cách để giữ an toàn cho tài khoản cá nhân.

bắt đầu

NGUY CƠ BỊ BẮT NẠT, LỪA ĐẢO VÀ XÂM HẠI TÌNH DỤC QUA MẠNG

Bài học giúp các em nhận diện và ứng xử phù hợp trong các tình huống có nguy cơ bị bắt nạt, lừa đảo và xâm hại tình dục trên mạng. Từ đó giúp em sử dụng internet thông minh,...

bắt đầu

BÓC LỘT TÌNH DỤC TRẺ EM QUA MẠNG VÀ MẠNG LƯỚI HỖ TRỢ TRẺ EM

Bài học giúp các em nhận diện và phòng tránh các nguy cơ bị bóc lột tình dục trẻ em qua mạng. Từ đó giới thiệu mạng lưới hỗ trợ trẻ em trong các tình huống bị lừa đảo, bắt...

bắt đầu