Dự Án Bảo Vệ Trẻ Em & Thanh Thiếu Niên Khỏi Nguy Cơ Bị Xâm Hại Tình Dục Qua Môi Trường Mạng

Giới thiệu

TOCSE là một dự án của Tổ Chức Tầm Nhìn Thế Giới tại Việt Nam được tài trợ bởi Quỹ chấm dứt bạo lực trẻ em (The Fund of End Violence against Children) & Tầm Nhìn Thế Giới New Zealand. Mục đích Dự án nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục qua môi trường mạng tại 3 quận mục tiêu của thành phố Đà Nẵng.

AN TOÀN TRÊN MẠNG - RINH VẠN QUÀ XINH

HIỂU VỀ INTERNET

Bài học giúp các em nhận diện được những đặc tính của internet, những lợi ích và rủi ro khi em sử dụng internet; từ đó áp dụng để sử dụng internet an toàn, thông minh như một công dân số chuẩn.

bắt đầu

SỬ DỤNG INTERNET THÔNG MINH, AN TOÀN

Bài học nhằm hướng dẫn các em cách sử dụng internet thông minh an toàn như: Chơi game đủ, game đúng cách; like, share có văn hóa và an toàn; cách để giữ an toàn cho tài khoản cá nhân.

bắt đầu

NGUY CƠ BỊ BẮT NẠT, LỪA ĐẢO VÀ XÂM HẠI TÌNH DỤC QUA MẠNG

Bài học giúp các em nhận diện và ứng xử phù hợp trong các tình huống có nguy cơ bị bắt nạt, lừa đảo và xâm hại tình dục trên mạng. Từ đó giúp em sử dụng internet thông minh, an toàn

bắt đầu

BÓC LỘT TÌNH DỤC TRẺ EM QUA MẠNG VÀ MẠNG LƯỚI HỖ TRỢ TRẺ EM

Bài học giúp các em nhận diện và phòng tránh các nguy cơ bị bóc lột tình dục trẻ em qua mạng. Từ đó giới thiệu mạng lưới hỗ trợ trẻ em trong các tình huống bị lừa đảo, bắt cóc, xâm hại tình dục hoặc bóc lột tình dục...

bắt đầu